یکی از شب های سردپاییزی

صدای غرش اسمان به گوش میرسد که گم میشود در صدای دخترک واستادش که می خوانند

♫منو پک می‌زنی آروم         خرابم می‌کنی از سر♫
♫رژ لب روی ته سیگار        تن من زیر خاکستر♫

وبوی نسکافه  داغی  که

ثانیه ها را دوست داشتنی تر می کند ...

 

+ازبهترین ساعات عمرم میشه زمان هایی که کلاس گیتار هستم نام برد ..

خیلی عالی بود دیشب ...مخصوصا با اهنگ ته سیگار رستاک عالی ترهم شد...