اول صبح همینجور که با چشمای نیم باز  داشتم گوشی رو چک میکردم تا نت رو روشن کردم  فالورکوست میم رو دیدم ساعتش رو چک کردم دیدم نوشته الان ،دیدم خیلی ضایعه هست فوری اکسپت بدم ،یکم همینجور تو گوشی واسه خودم گشت زدم بعد یه ۱۰دقیقه رفتم که ببینم ،دیدم فالو رکوست ش رو برداشته ،یه ده باری فک کنم چک کردم ببینم من اشتباه نمیکنم ولی دیدم نه واقعا نیس
احتمالا دستش خورده بوده
یکم دروغ بگم؟!که من اصلا هم منتظر فالو کردنش نبودم:))،بیشتر دروغ بگم ؟!یا وقتی  نگاه کردم دیدم نیست اصلا هم تو ذوقم نخورد
در کل به درک،چیزمهمی نبود😉😁