به نام خدا 

اینجانب اسمان جنبه ناراحت موندن زیاد نداره نشستم منطقی با خودم صحبت کردم به نتیجه رسیدم :)الانم نمیگم خیلی خوشحالم همه چی ردیفه ولی خوب بنظرم زندگی جایی واسه ادمای ضعیف نیست هرچی هم ماتم گرفتم بسه ... بیشترازاین پتانسیل ناراحتی ندارم ..نمی خوام گردن قسمت وتقدیر بندازم من هرچی هم زحمت کشیده باشم بازم مقصراصلی فقط منم 

 می خوام به روزهای خوش یاناخوش اینده فک کنم من انتخاب خودم بود پاشم وایسادم فک کنم قبلا گفتم من ازچیزایی که دوس دارم ساده نمیگذرم 

حتی به قیمت یه سال خونه نشینی من باشه وتحمل کردن پروسه کنکور باشه وخیلی چیزای دیگه که حس گفتنش نیست .......

دستام رو زانوهام میگیرم یاعلی میگم بلندمیشم نتیجه روهم میسپارم دست همونی که واسه بنده ش هیچ وقت بد نمیخواد...

 

یاعلی...