با اینکه میدونم همه ی ادمای دوربرم میگن اشتباهه با اینکه از سرصبح که چشاموبازمیکنم تا موقعی که  بخوابم یه ریز به هرنحوی بدی رشته ای که می خوام انتخاب کنم میگن (درعجبم چرا از این رشته من متنفرم نشدم بس که بدیشو میگن) باینکه تموم دنیا الان احساس میکنم بامن سرجنگ برداشته ...من انتخابت می کنم باتموم بدی هات سختی هات باتموم مخالفت ها ....

تقریبا دلم با خودم صاف شده دیگه تصمیموگرفتم استخاره قران هم کردم خیلی عالی اومده الان حس بهتری دارم که دارم درست انتخاب میکنم...ازخدامیخوام تواین راه هوامو داشته باشه وهیچ وقت نیام بگم که پشیمون شدم ازتصمیمم

انتخاب سختی بود شرایط سختی بود ولی ....

+تودنیا فقط رضایت مامان بابام برام مهمه نمی دونم واقعا ته دلشون چیه ولی فعلا راضی شدن وگفتن برو دنبال علاقت وپاش وایسا حتی اگه امسال نیاوردی...دیگه بیخیال بقیه

+مرسی ازدوستانی که این مدت با کامنتاشون هوامو داشتن خیلییییییییییی تاثیرداشتید ممنونم