اصلا دوست ندارم بنویسم نمی تونم که بنویسم ....کاش این قسمت زندگی رو میشد زد جلو

من انتخاب رشته م فقط یه رشته بود همونم نیاورررررردم

حالم گفتن نداره ....

پستاتون رو دیدم مبارک همتون باشه ...ببخشید کامنت نمیزارم تبریک درست حسابی نگفتم ولی ازته دلم خداییش خوشحالم که به ارزوتون رسیدید

ازثمره این روزا لرزشی دست شدیدی گرفتم که  سختمه تایپ کنم 

 

حال روزاتون خوش...