+متصدی بار:دیگه چی میخوای؟!

_جان :چیزی که همه میخوان

+متصدی بار:عشق؟!

_جان :گوربابای عشق یه *  هدف *!!

 

منبع <یادم نمیاد از کجا خوندم >

پ.ن اگه یکی از این بالون ارزوها واسه شما بود روش چه ارزویی می نوشتید؟