،اخرین روزکلاس ،نماینده داخل گروه پی ام داد که همه فردا روپوش هارو بیارین می‌خوایم عکس دست جمعی بگیریم
از اون جایی که این دانشگاه های کوفتی کلا ورودی بهمنی هارو آدم حساب نمی کنن،نه جشن ورودی،نه جشن معارفه ای ،نه خوش امدی،هیچیییی ،ما در مظلومانه ترین حالت خودمون دوربین جور کردیم یه عکس دورهمی از خودمون داشته باشیم
از اونجایی که نصف پسرا روپوش نیاوردن بقیه پسرا هم نپوشیدن ،و این گونه گند زدن به عکس
تازه ۱ساعت هم داشتیم دور دانشکده می‌چرخیدم که لوکیشن پیدا کنیم آخرشم در داغون ترین جای ممکنه که آفتاب راست تو چشممون بود ایستادیم و کلی هم غرغرکردیم
عصرش هم عکسا رو استوری کردیم به قیافه های داغون هم دیگه خندیدیم
باتمام اینا کلی خندیدیم اون روز و تبدیل شد به یکی از خاطره های دوست داشتنی از اهواز
عکس دست جمعی نمیشه گذاشت ولی این شما اینم آسمون
بمونه اینجا یادگاری از ترم یک:))

دریافت