به وسعت اسمان

به وسعت اسمان

به وسعت اسمان

به وسعت اسمان

به وسعت اسمان

بایگانی
  • ۰
  • ۰

دلم میخواد تو این شرایط سازمان سنجش روبگیرم فقط بزنم ازاون حرکتا هس که طرف یه چرخ میزنه با پشت پاش میزنه توصورت طرف بعد طرفم پخش زمین میشه ازاونا که اسمشم نمی دونم ......نه واقعا احساس میکنم سازمان سنجش داره لذت میبره این جوری باروح وروان جوونای مردم بازی میکنه .....
من سه شب درست حسابی نخوابیدمممممم(اکنون زارزدن من را تجسم کنید)
حالا شما فک کنید تواین اوضاع احوال نابسامان بنده یک عدد دخترخاله  مریض وروانی  دارم زنگ زده بود گوشیم دیده بوده جواب نمیدم از مامانم پرسیده بود مامانم گفته دیشب نخوابیده الان یه ربع خوابش برده صداش نمیزنم
خلاصه ایشون دست برنداشتن به یکی دیگه شماره م زنگ زده ازشانس اون شماره رو سایلنت نبود وبا اهنگ مزخرفش ازخواب پریدم وج دادم بایه حالت استرس شدیدی گفت اسی نتیجه ها اومده توگرفتی خوابیدی واقعا خیلی بی فکری این حرفا ..اصلا انگار برق وصل کردن بهم باسرعتیکه درخودم نمیدیدم دنبال اطلاعاتی میگشتم که لازم بود خلاصه باهزار فلاکت پیداشون کردم (دراون لحظه اصلا مخم کارنمی کرد اینا رو کجا گذاشتم)
خلاصه به سمت لپ تاب حمله ور شدم رفتیم توسایت سازمان سنجش دیدم هیجی نزده هی دوباره پیچ و بستم بازکردم با گوشیم خودم ومامان رفتم داخل سایت دیدم هیچی نزده(اینا همون اثرات بازی کردن با رو ح وروان هس که براتون گفتم..)
زنگ زدم به دخترخالم میگم کو نیس که هرچی من میگردم ....بهم میگه لذتی که تو اذیت کردن توهس توهیچ چیز دنیانیس ...دلم می خواست دراون لحظه ازین حرکت خوشکلایی (همونا که اول پست گفتما)که همیشه ارزو دارم یادبگیرم روش اجرا کنم....
خدایا یه فرصت دراختیارمن بزار حال اینو بدجوررررررررررربگیرم ..بلندبگید امین

  • ۹۸/۰۷/۱۴
  • کد تخفیف