میدونی ،تواین زندگی هیچ وقت دنبال مقصر نگرد...
همه این آدمایی که روح تو رو زیر دست وپاشون له میکنن ،بدون یه روزی،از یه جایی ،از یه کسی ،اینقدر کشیدن که به اینجا رسیدن ، همینقدر ناامید برای دیدن کورسوی امیدی برای ادامه ،همینقدر خسته از جنگی نابرابر به اسم زندگی
همه ما بی تقصیرترینیم ،ماهایی که ناخواسته گذاشتنمون وسط داستان زندگی که شاید خیلی هامون ،خیلی جاهاش حقمون نبود
و من
به پسرک 9ساله گل فروش سر چهاراه
و به دخترک خوابیده بر زیر چراغ راهنمایی در دل تاریکی خیابون
وبه پسر بچه ،سوار بر بنز ،کز کرده گوشه شیشه پشت چراغ قرمز که حل شده در حجم تنهایی و بی مهری دنیای کودکیش
نگاه میکنم

نگاه میکنم
به
آدما ،به لبخندهای کذایی و دروغی،به چشم های بی رمق
به پاهای خسته،به دنیایی که شاید دیگه برای خیلی هایمان تابلوی بن بست زده شده ولی گاهی محکومیم به ادامه..‌..

     " تواین زندگی دنبال مقصر نباش همه ما بی تقصیریم"

 

+مرسی از رفیق خوبمون  اقای خوش فکر بابت قالب خوشگلی که زحمتش رو کشیده

+چالش های دعوتی روهم به زودی مینویسم.قووول