از معجزه های الهی اینه که خسته له داغون از دانشگاه میای دریخچال رو که باز می‌کنی با همچین صحنه ای مواجه میشی
قطعا دیدن همچین چیزی در یخچال خوابگاه فقط یه معجزه می‌تونه باشه ولاغیر:)))
کم کم داره باورم میشه امروز به طرز عجیبی روز خوبیه +شوکه کننده:))