طرف چه سال های قبل چه امسال با رتیه بالاتر از من رشته ای که من می خواستم شهرهای نسبتا خوب اورده

اونوقت منی که حتی دورترین شهرها رو حتی بین المل ومازاد وپردیس هم زدم برام زده مردود 

داستان زمانی جالب میشه تفاوت رتبه ش با من هزاررررررررررررررررررررتا هس ازاد اورده ولی بازم برای من زده مردود 

گل بگیرین در ....

دلم می خواد بزنم زیرهرچی کنکور وکتاب ودرس 

یه همچین ادمی اصلا رغبت میکنه سال بعد درس بخونه