به وسعت اسمان

به وسعت اسمان

به وسعت اسمان

به وسعت اسمان

به وسعت اسمان

بایگانی
  • ۰
  • ۰

بسی حس مزخرفی دارم این روزا در روزمرگی های زندگی دارم دست وپا میزنم ...حس میکنم زندگیم روتین شده جذابیت نداره واسم .درحالی که دستانم را برزیرچانه ام گذاشته ام برای دوره های کوتاه مدت بعدی زندگیم برنامه ریزی میکنم وصبرمیکنم که زمانش فرا برسه عملا چیزی به نام درحال زندگی کردن دربنده یه دوسه سالی وجود نداره ....شدیدا نیازمند یه کار باحال یه جای باحال هسم که ازاین روزمرگی نجات پیداکنم ...کلا من تو زندگیم دنیال اینم که مشغول هرکاری هسم بهم خوش بگذره با اینکه الان همه چی سرجاشه و ردیف هس ولی چرا خوش نمیگذره ؟؟؟؟؟؟؟؟
امروز داشتم فک میکردم به کارای که میتونم انجام بدم شاید تحولی در من ایجاد بشه مثلا
+کتاب بخونم ....نع راضیم نمی کنه
+فیلم ببینم ....ربع ساعت ازفیلم نگذشته پاز کردم فیلمو
+با دوستام بریم دور دور ....تقریبا یه روز درمیون بیرونیم ولی بازم اون حسی که می خوام درمن موج نمیزنه
+مسافرت خانوادگی ...به غیراز مسافرت با مادر عزیزم شدیدا از مسافرت رفتن خانوادگی بیزارمممممم
+مسافرت با دوستام....مسافرت رفتن مجردی دخترا باید ازهفت خوان رستم بگذره پس این گزینه هم ردشد
+سازمورد علاقه م بزنم....نع بازم حسش ندارمممم
+خرید رفتن ....امتحان کردم ج نداده مث قبلنا
+چیدمان تاقم رو تغییر بدم ....با سلیقه مزخرفم اتاقم عوض کردم ولی بازم نععععععععع
شما نظری ندارید برای تغییر روحیه درب وداغون بنده؟؟
دلم تغییر تحول می خواد ولی دقیقا نمی دونم باید کدوم قسمت زندگی رو تغییر بدم؟؟؟؟؟
 

  • ۹۸/۰۷/۱۴
  • کد تخفیف