بعد ازکلی انتظار کشیدن وتمرین های بسیییییار:////

دیروز استادم اولین اهنگ ایرانی رو بهم یاد داد ...یوووووهوووو

اهنگ فوق العاده ساده ای هست ولی خب تکست ش باحاله

اهنگ در امتداد شب  از گوگوش هست 

نوشتم بعدها شاید برگشتم وخوندمش بگم اخییییییییی چه قدر برای  خوندن اولین اهنگم ذوق داشتم:)))