+مریم  از دست شب نوشته های غمگین من نالان شده وتصمیم گرفتم خاطره ای ناچیز خوبی از خودم به جا بگذارم ویه اهنگ  وتصویری که بهم حس خوب میده رو هدیه کنم  به مریمی...

+حس ها منتقل میشن؟به نظرم که میشه ...باکلی حس خوب این پست گذاشتم حس خوبش برسه به دست  خورشید شب

دوست داشتنی بیان

+امیدوارم که اهنگ رو دوست داشت باشییییی و تا حالا نشنیده باشی:))