چالش داریم چه چالشی ...اقای علیرضا یه چالش گذاشتن داشتم فکرمیکردم اگه من بودم چی کارمیکردم...

+مامان

یه بیمارستان تخصصی زنان زایمان براش تاسیس میکردم

+بابا 

یه پنت هاوس داخل امریکا که دوست داره 

+اجی س

یه مرکز روانشناسی ومشاوره توپ

+داداش ت 

یه شرکت درراستای رشتش و ایده هاش

+مادرجونم

یه خونه باغ بزرگ با کلی درخت های میوه مختلف

+واماااااااااا خودم

1.قطعاااااااااااااا ازدواج نمی کردم 

2.یه اپارتمان جمع وجور تویکی از برج های منطقه های اروم شهری که الان زندگی میکنم 

3.مسافرت خارج کشور زیاد میرفتم

4.بازی های بارسا و مادرید رو حتما هرسال میرفتم ومی دیدم

5.یه مرکز تحقیقات خیلی اوکی واسه خودم وتحقیقاتم میساختم

6.لذت داشتن همه ی ماشین های موردنظر رو تجربه میکردم 

7.یه متجمع با تمام امکانات برای بچه های بی سرپرست وبد سرپرست 

 

پولام تموم نشد؟؟!laugh

این بود گوشه ای از ذهن متوهم من ...

باتشکر از اقای علیرضا