۲۸اوریل
از سنجش وکنکور که بگویم، با وجود مقطع دکترای حرفه ای بودن، باید در دفترچه سراسری در ردیف رشته های تاپ قراربگیرد که نیست و فقط اسما گفته اند چهارمین رشته تجربی


از دوران ۶یا۷سالِ دانشجوهایشان که بگویم واحدهایی یکسان وبه اندازه پزشکی و حتی بیشتر از دندان و دارو میگذرانند +واحد های آناتومی های بیشترو  سنگین تر


از نظر سطح سواد وقوه تشخیص که بگویم بی شک انسان هایی حاذق وتوانایی هستند
از کشیک های سخت وسنگین شان


و از تصمیم هایی بگوییم که همچنین رشته ای را به جای وزارت بهداشت  زیر نظر وزارت علوم قرار دادند که کاملا غیر مرتبط است


اگر مبنا با مقایسه  پزشکی باشد که قطعااااا هم اینطور نباید باشد از زحمت ومیزان تلاش چه در دوران تحصیل وچه در زمینه کار هیچ گونه کمی و کاستی ندارند و هرکس به گونه ای در فیلد خودش  خدمات ارائه میدهد ،پس چرا رسیدگی ها و شرایط بسیار ناچیز و اندک  است ،شایدهم  باید نقش مهم و رابطه مستقیم حیوانات با زندگی انسان را بار دیگر یادآوری کرد


اگر از مردم عزیزمان که بگوییم بدون داشتن حتتتتی اندکی آگاهی ، ابروهایشان را درهم میکشند وبا حالت منجزرکننده ای،  می گویند که  به درد نمی‌خورد این هم شد رشته ؟برای زدن این حرف من یقین دارم  بیشترشان چنین مسأله پیش پاافتاده ای را نمی‌دانند که حتی دامپزشکی چندسال است ؟یا که ما از مامایی یا علوم ازمایشگاهی یا دکتری دامپزشکی صحبت میکنیم، بعد آنوقت ازبه درد نخوری رشته و شغل مان میگویند؟؟!!! آن هم با چه قیافه حق به جانبی.
اگر کمی از جلوگیری آنفولانزا وبیمارهایی که از حیوانات قرار بود به چه شدتی وسعت پیدا کنند وپیش گیری  شده گفته شود قطعا اجازه ی چنین حرفی را به خودتان نمیدادید


این حرف ها همیشه بوده و هست وخواهد بود فقط نوشتیم که بگوییم با تمام کم لطفی ها مردم عزیز وجامعه به چنین رشته دوس داشتنی و با زیبایی های خاص خودش (به عنوان عضو کوچک وتازه کاری از دامپزشکی که بسیاری از چیزها را از نزدیک دیده وحس کرده )روز جهانی   دامپزشکی را تبریک میگویم و با ارزوی موفقیت برای بزرگواران زحمت کشی که حتی در روز خودشان هم فراموش شده هستند

 


بامهر
یک دانشجوی ساده دامپزشکی