4:50

یه هدفون که داره اهنگ ادل رو پخش میکنه
یه پنجره که داره اسمون ناب شب رو نشون میده
یه دختربه اسم اسمان که همچنان تمایلی به خواب نداره...
 
+کیا بیدارن؟اعلام حضورکنن:))