کتاب شازده  کوچولو دوروز پیش تموم شد و کتابی که اکنون در حال خوندن هستم ....

 

                                                                                                     

 

+کتابی  هست که قطعا ارزش خونده شدن داره..

+عاشق این نگاه روی جلد کتابم:)

 

کتاب های قفسه ام  کم کم دارن تموم میشن پیش بسوی خرید کتاب:)