کتاب جایی که عاشق بودیم هم تموم شد 

رسیدیم به کتاب من اورا دوست داشتم ...

وسط های کتاب که میرسه خودتو میزاری جای یکی از شخصیت های داستان و فکرمی کنید اگه من بودم کدوم راه رو انتخاب میکردم ؟؟پای تعهد ومسوولیتم -که خودم برعهده گرفتم _می موندم و زندگی رو ادامه میدادم  که دیگه تمایلی بهش ندارم یا میرفتم دنبال دلم علاقه م کدوم؟؟

                                                                  

   

                                       

 

+زندگی، حتی وقتی انکارش می‌کنی، حتی وقتی نادیده اش می‌گیری، حتی وقتی نمی‌خواهی اش، از نا امیدی‌های تو قوی تر است. از هر چیز دیگری قوی تر است. آدم‌هایی که از بازداشت‌های اجباری برگشتند، دوباره زاد و ولد کردند. مردان و زنانی که شکنجه دیده بودند، که مرگ نزدیکانشان و سوخته شدن خانه‌هاشان را دیده بودند، دوباره دنبال اتوبوس‌ها دویدند، به پیش بینی‌های هواشناسی با دقت گوش کردند و دخترهایشان را شوهر دادند. باور کردنی نیست اما همین گونه است. زندگی از هر چیز دیگری قوی تر است.